รถบัสด่วน

ค้นหาเส้นทางรถประจำทาง


โกเบ ⇔ โตเกียว

ฮิเมจิ / โกเบซันโนะมิยะ ⇔ โตเกียว(ชิบูย่า / ชินจูกุ)

ฮิเมจิ / โกเบซันโนะมิยะ ⇒ โตเกียว(ชิบูย่า / ชินจูกุ) เวลาเดินทาง» ประมาณ 10 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 7,800 เยน - 11,500 เยน, เด็ก: 3,900 เยน - 5,250 เยน
ตารางเวลา
/ จอง
โตเกียว(ชิบูย่า / ชินจูกุ) ⇒ ฮิเมจิ / โกเบซันโนะมิยะ เวลาเดินทาง» ประมาณ 10 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 7,800 เยน - 11,500 เยน, เด็ก: 3,900 เยน - 5,250 เยน
ตารางเวลา
/ จอง
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีฮิเมจิ / สถานีคาโคกาวะ / สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15) / ฟลาวเวอร์ ทาวน์ เซ็นเตอร์ (เมืองซันดะ) / สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้(Shibuya Mark City Highway Bus Terminal) / สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
ซื้อทางออนไลน์
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * สำหรับท่านที่ใช้บริการรถบัส หมายเลข 2 จะต้องขึ้นและลงที่ "ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก" แทนสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ

โกเบ ⇔ โทคุชิมะ

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ นารูโตะ / โทคุชิมะ

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇒ นารูโตะ / โทคุชิมะ เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 3,100 เยน - 3,600 เยน, เด็ก: 1,550 เยน - 1,800 เยน
ตารางเวลา
/ จอง
นารูโตะ / โทคุชิมะ ⇒ โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 3,100 เยน - 3,600 เยน, เด็ก: 1,550 เยน - 1,800 เยน
ตารางเวลา
/ จอง
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส ชินโกเบ((โรงแรม ANA คราวน์ พลาซ่า โกเบ) / สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15) / ฮันชิน โกเบซันโนะมิยะ (Y2) / ทางด่วนไมโกะ / ทางเข้าออกสวนสาธารณะนารูโตะ / ทางด่วนนารูโตะ / หน้ามหาวิทยาลัยโทคุชิมะ / หน้าสถานีโทคุชิมะ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 17 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
ซื้อทางออนไลน์
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ไปโทคุชิมะให้ใช้ทางเข้าออกสวนสาธารณะนารูโตะเท่านั้น / ไปโกเบกรุณาใช้ทางด่วนนารุโตะ

โกเบ ⇔ ฮิโรชิมะ

โกเบซันโนะมิยะ ⇔ ฮิโรชิมะ

โกเบซันโนะมิยะ ⇔ ฮิโรชิมะ เวลาเดินทาง» ประมาณ 4 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 5,500 เยน, เด็ก: 2,750 เยน
ตารางเวลา
/ จอง
ฮิโรชิมะ ⇒ โกเบซันโนะมิยะ เวลาเดินทาง» ประมาณ 4 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 5,500 เยน, เด็ก: 2,750 เยน
ตารางเวลา
/ จอง
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15) / สถานีนากาสุจิ / สถานีชินฮาคุชิมะ / ฮิโรชิมะ บัส เซ็นเตอร์
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
ซื้อทางออนไลน์
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ

ฮิเมจิ ⇔ ทตโตริ

ฮิเมจิ ⇔ ทตโตริ

ฮิเมจิ ⇔ ทตโตริ เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 400 เยน - 2,800 เยน, เด็ก: 200 เยน - 1,400 เยน
ตารางเวลา
ทตโตริ ⇒ ฮิเมจิ เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 400 เยน - 2,800 เยน, เด็ก: 200 เยน - 1,400 เยน
ตารางเวลา
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีฮิเมจิ / หน้าปราสาทฮิเมจิ โอเทะมง / IC โอฮาระอินเตอร์ / นิชิอะวะคุระ / สถานีทตโตริ / หน้าสำนักงานใหญ่ฮิโนะมารุ /
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 4 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เครื่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีฮิเมจิ ป้ายหมายเลข 11
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วรถล่วงหน้า
* เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถขึ้นโดยสารรถเที่ยวนั้น
* เมื่อขึ้นรถกรุณาหยิบตั๋วจากเครื่อง (สำหรับสถานีต้นทางจะไม่มีตั๋ว) และชำระค่าโดยสารเมื่อลงรถ

โกเบ ⇔ เกาะอะวะจิ

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ เกาะอะวะจิ (ซุโมโตะ)

สถานีชินโกเบ / โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ
⇒ เกาะอะวะจิ (ซุโมโตะ)
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่ : 470 เยน - 2,020 เยน, เด็ก : 240 เยน - 1,010 เยน
ตารางเวลา
เกาะอะวะจิ (ซุโมโตะ)
⇒ สถานีชินโกเบ / โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่ : 470 เยน - 2,020 เยน, เด็ก : 240 เยน - 1,010 เยน
ตารางเวลา
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ / M15.มิ้นท์ โกเบ / ทางด่วนไมโกะ / ท่าเรือสึนะโก / เวิล์ด ปาร์ค โอะโนะโคะโระ (World Park Onokoro) / ซุโมโตะ บัส เซ็นเตอร์
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 41 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เครื่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วรถล่วงหน้า
* เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถขึ้นโดยสารรถเที่ยวนั้น
* เมื่อขึ้นรถกรุณาหยิบตั๋วจากเครื่อง (สำหรับสถานีต้นทางจะไม่มีตั๋ว) และชำระค่าโดยสารเมื่อลงรถ

โกเบ ⇔ เกาะอะวะจิ

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ เกาะอะวะจิ (ฟุกุระ)

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇒ เกาะอะวะจิ (ฟุกุระ) เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว » ผู้ใหญ่: 1,650 เยน - 2,440 เยน, เด็ก: 830 เยน - 1,220 เยน
ตารางเวลา
เกาะอะวะจิ (ฟุกุระ) ⇒ โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว » ผู้ใหญ่: 1,650 เยน - 2,440 เยน, เด็ก: 830 เยน - 1,220 เยน
ตารางเวลา
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15) / ทางด่วนไมโกะ / ฟุกุระ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ เกาะอะวะจิ (ฟุกุระ) : 19 รอบ
เกาะอะวะจิ (ฟุกุระ) ⇒ โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ : 18 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เครื่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วรถล่วงหน้า
* เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถขึ้นโดยสารรถเที่ยวนั้น
* เมื่อขึ้นรถกรุณาหยิบตั๋วจากเครื่อง (สำหรับสถานีต้นทางจะไม่มีตั๋ว) และชำระค่าโดยสารเมื่อลงรถ

โกเบ ⇔ เกาะอะวะจิ

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ เกาะอะวะจิ (โกะชิกิ)

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ เกาะอะวะจิ (โกะชิกิ) เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 470 เยน - 1,870 เยน, เด็ก: 240 เยน - 940 เยน
ตารางเวลา
เกาะอะวะจิ (โกะชิกิ) ⇒ โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 470 เยน - 1,870 เยน, เด็ก: 240 เยน - 940 เยน
ตารางเวลา
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15) / ทางด่วนไมโกะ / หน้าศาลเจ้าอิซะนะกิ (อิซะนะกิจินกู-มาเอะ) / โกะชิกิ บัส เซ็นเตอร์ / สวนสาธารณะทะคะตะยะคะเฮ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 18 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เครื่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วรถล่วงหน้า
* เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถขึ้นโดยสารรถเที่ยวนั้น
* เมื่อขึ้นรถกรุณาหยิบตั๋วจากเครื่อง (สำหรับสถานีต้นทางจะไม่มีตั๋ว) และชำระค่าโดยสารเมื่อลงรถ

โกเบ ⇔ เกาะอะวะจิ

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ เกาะอะวะจิ (เส้นทางคิตะอาวาจิ นิชิไคกัง)

โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ
⇒ เกาะอะวะจิ (เส้นทางคิตะอาวาจิ นิชิไคกัง)
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 780 เยน - 1,200 เยน, เด็ก: 390 เยน - 600 เยน
ตารางเวลา
⇒ โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ เวลาเดินทาง» Aประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 780 เยน - 1,200 เยน, เด็ก: 390 เยน - 600 เยน
ตารางเวลา
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15) / ทางด่วนไมโกะ / สวนสาธารณะเกาะอาวาจิ (ลานจอดรถ เอฟ ของ นิจิเกน โนะ โมะริ) / โนจิมะ โอคาวะ (เซไคฮะ) / โนจิม่าอร่อยนะ (มิเอะเระ) / อนุสรณ์แผ่นดินไหวโฮคุดัน / โทชิมะ นะกะ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇔ เกาะอะวะจิ (เส้นทางคิตะอาวาจิ นิชิไคกัง) ตารางเวลา
เกาะอะวะจิ (เส้นทางคิตะอาวาจิ นิชิไคกัง) ⇔ โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ตารางเวลา
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เครื่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วรถล่วงหน้า
* เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถขึ้นโดยสารรถเที่ยวนั้น
* เมื่อขึ้นรถกรุณาหยิบตั๋วจากเครื่อง (สำหรับสถานีต้นทางจะไม่มีตั๋ว) และชำระค่าโดยสารเมื่อลงรถ

โกเบ ⇔ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

โกเบซันโนะมิยะ ⇔ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน / ท่าเรือนันโก

โกเบซันโนะมิยะ
⇔ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน / ท่าเรือนันโก
เวลาเดินทาง» ประมาณ 35 นาที - 55 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว » ผู้ใหญ่ 700 เยน - 800 เยน, เด็ก: 350 เยน - 400 เยน
ตารางเวลา
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน / ท่าเรือนันโก
⇒ โกเบซันโนะมิยะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 35 นาที - 55 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว » ผู้ใหญ่ 700 เยน - 800 เยน, เด็ก: 350 เยน - 400 เยน
ตารางเวลา
 • Icon
 • Icon

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส ฮันชินซันโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันออก / สถานีขนส่งชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15) / ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน™ / ไมชิมะ โคโนะฮานะ โอฮาชิ นิชิซึเมะ / คอสโมทาวเวอร์ / ATC (Asia & Pacific Trade Center) / นันโกพอร์ตทาวน์ ฮิกาชิ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) โกเบซันโนะมิยะ ⇒ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน / ท่าเรือนันโก : 15 รอบ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน / ท่าเรือนันโก ⇒ โกเบซันโนะมิยะ : 16 รอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * คอสโมทาวเวอร์สำหรับไปท่าเรือนันโกเท่านั้น / ATC สำหรับไปโกเบซันโนะมิยะเท่านั้น
* ชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วรถล่วงหน้า
* เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถขึ้นโดยสารรถเที่ยวนั้น
* เมื่อขึ้นรถกรุณาหยิบตั๋วจากเครื่อง (สำหรับสถานีต้นทางจะไม่มีตั๋ว) และชำระค่าโดยสารเมื่อลงรถ