ฮิเมจิ ⇒ ทตโตริ

1 2 3 4
ο สถานีฮิเมจิ 7:30 10:30 15:10 18:30
ο ปราสาทฮิเมจิ โอเทะมง 7:32 10:32 15:12 18:32
สถานีทตโตริ 9:37 12:37 17:17 20:37
ฮิโนะมารุ สำนักงานใหญ่ 9:41 12:41 17:21 20:41
มหาวิทยาลัยทตโตริ 9:51 12:51 17:31 20:51

ทตโตริ ⇒ ฮิเมจิ

1 2 3 4
ο มหาวิทยาลัยทตโตริ 6:55 11:35 14:55 19:05
ο ฮิโนะมารุ สำนักงานใหญ่ 7:10 11:50 15:10 19:20
ο สถานีทตโตริ 7:20 12:00 15:20 19:30
ปราสาทฮิเมจิ โอเทะมง 9:22 14:02 17:22 21:32
สถานีฮิเมจิ 9:24 14:04 17:24 21:34

ο ป้ายสำหรับขึ้นรถเท่านั้น ● ป้ายสำหรับลงรถเท่านั้น