คำถามที่พบบ่อย

ที่นั่งสำหรับเด็กจำเป็นต้องจองหรือไม่? ค่าโดยสารสำหรับเด็กราคาเท่าไหร่?
สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง แต่ทางเราขอแนะนำให้สำรองที่นังสำหรับเด็ก เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายกว่าการนั่งบนตักผู้ปกครอง
[ค่าโดยสารสำหรับเด็ก]
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี : ไม่เสียค่าโดยสาร (กรณีที่ต้องการที่นั่งสำหรับเด็ก จะต้องชำระเงินค่าโดยสารราคาเด็ก)
อายุ 6 - 12 ปี : ค่าโดยสารราคาเด็ก (ราคาครึ่งหนึ่งของราคาผู้ใหญ่ หากเป็นเศษจะปัดขึ้นให้เต็มหลักสิบ)
13 ปีขึ้นไป : ราคาผู้ใหญ่
สามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้มากที่สุดกี่ใบ?
โดยทั่วไปสามารถนำกระเป๋ามาได้ท่านละ 1 ใบ แต่หากช่องเก็บสัมภาระมีที่ว่างก็สามารถนำมามากกว่า 1 ใบได้
รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มบนรถได้หรือไม่?
สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มบนรถได้ แต่ควรคำนึงถึงผู้โดยสารท่านอื่นด้วย
บนรถบัสมีห้องน้ำหรือไม่?
จะแตกต่างกันตามเส้นทางการเดินรถ กรณีที่ไม่มีห้องน้ำบนรถ จะมีการจอดพักเพื่อเข้าห้องน้ำ
สามารถยกเลิกการจองได้หรือไม่?
สามารถยกเลิกได้ในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
กรณีที่ทำบัตรโดยสารหายจะมีการออกบัตรใหม่ให้หรือไม่?
เนื่องจากไม่สามารถออกบัตรโดยสารซ้ำได้ หากบัตรโดยสารหาย ผู้โดยสารจะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่อีกครั้ง
กรณีที่พลาดรถบัส สามารถใช้บริการรถบัสรอบถัดไปแทนได้หรือไม่?
เนื่องจากการซื้อบัตรโดยสารได้เสร็จสิ้นแล้ว หากต้องการใช้บริการรถบัสรอบถัดไป ผู้โดยสารต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่อีกครั้ง

» その他予約制のバスについての質問はこちらのURLをご覧ください。