แอร์พอร์ตบัส

ค้นหาเส้นทางรถประจำทาง


 • Icon
 • Icon

ฮิเมจิ ⇔ สนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ)

ฮิเมจิ ⇒ สนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 840 เยน - 2,200 เยน, เด็ก: 420 เยน - 1,100 เยน
ตารางเวลา
สนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) ⇒ ฮิเมจิ เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 840 เยน - 2,200 เยน, เด็ก: 420 เยน - 1,100 เยน
ตารางเวลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีฮิเมจิ / สนามบินโอซาก้า (อาคารผู้โดยสาร ทิศใต้) / สนามบินโอซาก้า (อาคารผู้โดยสาร ทิศเหนือ) / สนามบินโอซาก้า (ป้ายรถ หมายเลข 1)
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 8 รอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วรถล่วงหน้า
* เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถโดยสารรถเที่ยวนั้น
* เมื่อขึ้นรถกรุณาหยิบตั๋วจากเครื่อง (สำหรับสถานีต้นทางจะไม่มีตั๋ว) และชำระค่าโดยสารเมื่อลงรถ

 • Icon
 • Icon

สถานีชินโกเบ / ซันโนะมิยะ ⇔ สนามบินโกเบ

สถานีชินโกเบ / ซันโนะมิยะ ⇒ สนามบินโกเบ เวลาเดินทาง»
สถานีชินโกเบ : ประมาณ 40 นาที
ซันโนะมิยะ : ประมาณ 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 340 เยน, เด็ก: 170 เยน
ตารางเวลา
สนามบินโกเบ ⇒ สถานีชินโกเบ / ซันโนะมิยะ เวลาเดินทาง»
สถานีชินโกเบ : ประมาณ 40 นาที
ซันโนะมิยะ : ประมาณ 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 340 เยน, เด็ก: 170 เยน
ตารางเวลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีชินโกเบ / หน้าสถานีรถไฟใต้ดินซันโนะมิยะ (N9) / สนามบินโกเบ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ชินโกเบ / ซันโนะมิยะ ⇒ สนามบินโกเบ
วันธรรมดา : 7 เที่ยว / วัน, วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 5 เที่ยว / วัน
สนามบินโกเบ ⇒ ชินโกเบ / ซันโนะมิยะ
วันธรรมดา : 5 เที่ยว / วัน, วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 5 เที่ยว / วัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเนื่องจากเป็นรถบัสท้องถิ่น
* โปรดทราบว่าเมื่อที่นั่งเต็มทุกที่นั่งแล้ว ทางเราจะปฏิเสธการรับผู้โดยสารเพิ่ม เนื่องจากข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
* สามารถชำระค่าโดยสารด้วยบัตร IC

 • Icon
 • Icon

สถานีโกเบ ⇔ สนามบินโกเบ

สถานีโกเบ ⇒ สนามบินโกเบ เวลาเดินทาง» ประมาณ 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 340 เยน, เด็ก: 170 เยน
ตารางเวลา
สนามบินโกเบ ⇒ สถานีโกเบ เวลาเดินทาง» ประมาณ 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 340 เยน, เด็ก: 170 เยน
ตารางเวลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายรถบัส สถานีโกเบ (ทางออกทิศใต้) / สนามบินโกเบ
จำนวนรอบ (ต่อวัน) ไป-กลับ 4 รอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
หมายเหตุ * ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเนื่องจากเป็นรถบัสท้องถิ่น
* โปรดทราบว่าเมื่อที่นั่งเต็มทุกที่นั่งแล้ว ทางเราจะปฏิเสธการรับผู้โดยสารเพิ่ม เนื่องจากข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
* สามารถชำระค่าโดยสารด้วยบัตร IC