โกเบซันโนะมิยะ / สนามบินโกเบ ⇒ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน / ท่าเรือนันโก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ο สนามบินโกเบ - - - - - - - - - - 10:50 - - - -
ο สถานีขนส่ง
ชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15)
7:00 7:20 7:40 8:00 8:15 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 - 11:00 14:45 15:45 17:00
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 7:35 7:55 8:15 8:35 8:50 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 11:35 15:20 16:20 17:35
ไมชิมะ โคโนะฮานะ
โอฮาชิ นิชิซึเมะ
- - - - - - - - - - - 11:40 - 16:25 -
คอสโมทาวเวอร์ * - - - - - - - - - - - 11:50 - 16:35 -
นันโกพอร์ตทาวน์
ฮิกาชิ
- - - - - - - - - - - 11:55 - 16:40 -

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน / ท่าเรือนันโก ⇒ โกเบซันโนะมิยะ / สนามบินโกเบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ο นันโกพอร์ตทาวน์
ฮิกาชิ
- 8:35 - - - 12:05 - - 17:05 - - - - - - -
ο ATC * - 8:40 - - - 12:10 - - 17:10 - - - - - - -
ο ไมชิมะ โคโนะฮานะ
โอฮาชิ นิชิซึเมะ
- 8:50 - - - 12:20 - - 17:20 - - - - - - -
ο ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 12:30 16:00 17:00 17:35 18:05 18:30 19:05 19:30 20:10 20:50 21:10
สถานีขนส่ง
ชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15)
9:10 9:40 10:40 11:40 - 13:10 16:40 17:40 18:15 - 19:10 - 20:10 20:50 - 21:50
ฮันชินซันโนะมิยะ
ทางออกทิศตะวันออก
- - - - 12:40 - - - - 18:45 - 19:45 - - 21:40 -
สนามบินโกเบ - - - - - - - - - 19:05 - 20:05 - - - -

ο ป้ายสำหรับขึ้นรถเท่านั้น ● ป้ายสำหรับลงรถเท่านั้น
สีแดง : ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น

* คอสโมทาวเวอร์สำหรับไปท่าเรือนันโกเท่านั้น / ATC สำหรับไปโกเบซันโนะมิยะเท่านั้น
* ในวันหยุดของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน รถที่ไปและออกจาก USJ ทุกเที่ยวก็จะหยุดให้บริการ และรถที่ไปและออกจากท่าเรือนันโกก็จะไม่ผ่าน USJ