โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ ⇒ เกาะอะวะจิ (โกะชิกิ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ο สถานีขนส่ง
ชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15)
6:25 8:00 8:45 9:45 10:35 12:30 13:25 14:35 15:30 16:25 17:30 18:10 18:55 19:50 20:55 22:00
ο ป้ายทางด่วนไมโกะ 6:55 8:30 9:15 10:15 11:05 13:00 13:55 15:05 16:05 17:00 18:05 18:45 19:30 20:25 21:25 22:30
หน้าศาลเจ้าอิซะนะกิ - - 9:56 10:56 11:46 13:41 14:36 - - - - - - - - -
โกะชิกิ บัส เซ็นเตอร์ 7:46 9:21 10:14 11:14 12:04 13:59 14:54 15:56 16:56 17:51 18:56 19:36 20:21 21:16 22:16 23:21
สวนสาธารณะทะคะตะยะคะเฮ 7:50 9:25 10:18 11:18 12:08 14:03 14:58 16:00 17:00 17:55 19:00 19:40 20:25 - - -

เกาะอะวะจิ (โกะชิกิ) ⇒ โกเบซันโนะมิยะ / ไมโกะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ο สวนสาธารณะทะคะตะยะคะเฮ - 6:40 - 8:10 9:10 10:06 11:10 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:00 18:00 19:00 20:50
ο โกะชิกิ บัส เซ็นเตอร์ 6:14 6:44 7:40 8:14 9:14 10:10 11:14 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:04 18:04 19:04 20:54
ο หน้าศาลเจ้าอิซะนะกิ - - - - - - - 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 - - - -
ป้ายทางด่วนไมโกะ 7:05 7:35 8:33 9:05 10:05 11:03 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 17:55 18:55 19:55 21:45
สถานีขนส่ง
ชินกิบัสโกเบซันโนะมิยะ (M15)
7:35 8:10
8:05
9:03 9:35 10:35 11:33 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:30
18:25
19:25 20:25 22:15

ο ป้ายสำหรับขึ้นรถเท่านั้น ● ป้ายสำหรับลงรถเท่านั้น No symbol: ป้ายที่สามารถขึ้นรถและลงรถ

สีฟ้า : ให้บริการเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น สีแดง : ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น