ป้ายรถบัส

บริเวณเฮียวโกะ


บริเวณโคจิ


บริเวณเอะฮิเมะ