สถานีโกเบ ⇒ สนามบินโกเบ (วันธรรมดา)

1 2
สถานีโกเบ
(ทางออกทิศใต้)
13:40 16:30
สนามบินโกเบ 14:10 17:00

สถานีโกเบ ⇒ สนามบินโกเบ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

1 2
สถานีโกเบ
(ทางออกทิศใต้)
13:40 16:30
สนามบินโกเบ 14:06 16:56

สนามบินโกเบ ⇒ สถานีโกเบ (วันธรรมดา)

1 2
สนามบินโกเบ 11:00 13:00
สถานีโกเบ
(ทางออกทิศใต้)
11:33 13:33

สนามบินโกเบ ⇒ สถานีโกเบ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

1 2
สนามบินโกเบ 11:00 13:00
สถานีโกเบ
(ทางออกทิศใต้)
11:30 13:30