ฮิเมจิ ⇒ สนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ)

1 2 3 4 5 6 7 8
ο สถานีฮิเมจิ 5:10 5:40 6:40 7:45 8:50 11:55 14:00 16:00
สนามบินโอซาก้า
(อาคารผู้โดยสาร ทิศใต้)
6:33 7:03 8:03 9:08 10:13 13:18 15:23 17:23
สนามบินโอซาก้า
(อาคารผู้โดยสาร ทิศเหนือ)
6:38 7:08 8:08 9:13 10:18 13:23 15:28 17:28

สนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) ⇒ ฮิเมจิ

1 2 3 4 5 6 7 8
ο สนามบินโอซาก้า
(ป้ายรถ หมายเลข 1)
9:20 11:30 14:35 16:35 19:05 19:50 20:35 21:10
สถานีฮิเมจิ 10:42 12:52 15:57 17:57 20:27 21:12 21:57 22:32

ο ป้ายสำหรับขึ้นรถเท่านั้น ● ป้ายสำหรับลงรถเท่านั้น