ฮิเมจิ ⇒ โกเบซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต / อะริมะออนเซ็น

1 2
ο สถานีฮิเมจิ 8:30 15:00
ο ปราสาทฮิเมจิ โอเทะมง 8:33 15:03
โกเบซันดะ
พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
9:45 -
อะริมะออนเซ็น 10:15 16:20

โกเบซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต / อะริมะออนเซ็น ⇒ ฮิเมจิ

1 2
ο อะริมะออนเซ็น 10:25 16:00
โกเบซันดะ
พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
- 16:35
ปราสาทฮิเมจิ โอเทะมง 11:37 17:47
สถานีฮิเมจิ 11:40 17:50

ο ป้ายสำหรับขึ้นรถเท่านั้น ● ป้ายสำหรับลงรถเท่านั้น No symbol: ป้ายที่สามารถขึ้นรถและลงรถ
สีแดง : ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น